رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمان‌بندی صدور روادید تحصیلی برای دانشجویان غیر ایرانی اعلام شد

زمان‌بندی صدور روادید تحصیلی برای دانشجویان غیر ایرانی اعلام شد سازمان امور دانشجویان وزارت علوم :دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان تهران از ۱۵ تا ۲۵ شهریور ماه سال جاری و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سایر استانها از ۲۵ تا ۳۱ شهریور ماه سال جاری می توانند نسبت به درخواست صدور روادید […]

زمان‌بندی صدور روادید تحصیلی برای دانشجویان غیر ایرانی اعلام شد

سازمان امور دانشجویان وزارت علوم :دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان تهران از ۱۵ تا ۲۵ شهریور ماه سال جاری و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سایر استانها از ۲۵ تا ۳۱ شهریور ماه سال جاری می توانند نسبت به درخواست صدور روادید برای دانشجویان غیر ایرانی خود و ارسال مدارک اقدام کنند.

براساس اعلام سازمان امور دانشجویان، زمان تعیین شده برای دانشگاه آزاد اسلامی از اول تا ۵ مهرماه سال جاری است.