رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فعالیت ۶۲۴ مرکز معاینه فنی خودرو‌های سبک در شهر‌های کشور

فعالیت ۶۲۴ مرکز معاینه فنی خودرو‌های سبک در شهر‌های کشور/ خودرو‌های سواری با عمر بیش از ۴ سال ملزم به اخذ گواهی معاینه فنی حسین رجب صلاحی، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور : خودرو‌های سواری تولید داخل و خارج که سن آن‌ها بیش از ۴ سال باشد ملزم به اخذ گواهی معاینه […]

فعالیت ۶۲۴ مرکز معاینه فنی خودرو‌های سبک در شهر‌های کشور/ خودرو‌های سواری با عمر بیش از ۴ سال ملزم به اخذ گواهی معاینه فنی

حسین رجب صلاحی، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور :

خودرو‌های سواری تولید داخل و خارج که سن آن‌ها بیش از ۴ سال باشد ملزم به اخذ گواهی معاینه فنی هستند

در حال حاضر ۶۲۴ مرکز معاینه فنی خودرو‌های سبک با ظرفیت ۷۹۲ خط سبک و همچنین ۴۲۹ آزمایشگاه هیدرو استاتیک در شهر‌های کشور راه اندازی و در حال ارائه خدمات می‌باشد.

در حال حاضر ۵۸ مرکز معاینه فنی در استان تهران در حال خدمت رسانی هستند که ۱۷ مرکز ثابت و ۸ سیار در زیرمجموعه برخی از آن‌ها در پایتخت فعال هستند.

خودرو‌های بنزینی تنها نیاز به اخذ معاینه فنی بنزینی دارند، اما نیاز است که مخزن خودرو‌های دوگانه سوز نیز از طریق بازرسی چشمی بررسی شود و در صورتی که نیاز به تست هیدرواستاتیک داشته باشد، اخذ گواهی آزمون هیدرواستاتیک الزامی می‌شود.