رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آزمایش بالینی واکسن کرونای مدرنا روی سالمندان موفق بود

آزمایش بالینی واکسن کرونای مدرنا روی سالمندان موفق بود شرکت مدرنا اعلام کرد آزمایش بالینی واکسن کرونای بالقوه این شرکت روی افراد سالمند موفقیت آمیز بوده و به تولید آنتی بادی خنثی کننده ویروس در بدن آنها منجر شده است. این شرکت واکسن ویروس کرونای خود را روی ۱۰ فرد ۵۷ تا ۷۰ ساله و […]

آزمایش بالینی واکسن کرونای مدرنا روی سالمندان موفق بود

شرکت مدرنا اعلام کرد آزمایش بالینی واکسن کرونای بالقوه این شرکت روی افراد سالمند موفقیت آمیز بوده و به تولید آنتی بادی خنثی کننده ویروس در بدن آنها منجر شده است.

این شرکت واکسن ویروس کرونای خود را روی ۱۰ فرد ۵۷ تا ۷۰ ساله و همچنین ۱۰ فرد ۷۱ سال و بالاتر آزمایش کرده است.