رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساعات برگزاری کلاس‌های درس در شاد مشخص شد

ساعات برگزاری کلاس‌های درس در شاد مشخص شد الحسینی، مسئول پروژه شبکه شاد و مشاور وزیر آموزش و پرورش : در موضوع زیرساخت‌های آموزش مجازی با دو مسئله مشکل دسترسی به اینترنت و بار ترافیکی آن مواجه هستیم. کلاس های درس در شبکه شاد طبق زمان بندی در نظر گرفته شده برگزار خواهد شد. طبق […]

ساعات برگزاری کلاس‌های درس در شاد مشخص شد

الحسینی، مسئول پروژه شبکه شاد و مشاور وزیر آموزش و پرورش :

در موضوع زیرساخت‌های آموزش مجازی با دو مسئله مشکل دسترسی به اینترنت و بار ترافیکی آن مواجه هستیم.

کلاس های درس در شبکه شاد طبق زمان بندی در نظر گرفته شده برگزار خواهد شد.

طبق برنامه ریزی های انجام شده برگزاری کلاس ها در ساعات ۸:۳۰ تا ۱۰:۱۵، ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۴۵، ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۱۵ و ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۴۵ در نظر گرفته شده اند.

با توجه به اینکه تمام فعالیت های تعلیم و تربیتی کشور در شبکه شاد خواهد بود بنابراین تمام مدارس در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ موظف به استفاده از این شبکه و برنامه ریزی های مربوط به آن هستند.