رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی: دولت عزم دارد با همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اقتصاددانان کشور، تامین ثبات در اقتصاد را تحقق بخشد

روحانی: دولت عزم دارد با همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اقتصاددانان کشور، تامین ثبات در اقتصاد را تحقق بخشد رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: ترمیم صدمات ناشی از تحریم‌ها و شیوع کرونا و هموار کردن مسیر ثبات و رونق اقتصادی از اهداف نقشه راه دولت است. تکالیفی برای هر دستگاه در […]

روحانی: دولت عزم دارد با همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اقتصاددانان کشور، تامین ثبات در اقتصاد را تحقق بخشد

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

ترمیم صدمات ناشی از تحریم‌ها و شیوع کرونا و هموار کردن مسیر ثبات و رونق اقتصادی از اهداف نقشه راه دولت است.

تکالیفی برای هر دستگاه در راستای استقلال بودجه از نفت تعریف شده است.

حمایت از تولید و اشتغال بخش مهمی از نقشه راه فصل هشتم تدبیر است.

دولت عزم قطعی دارد که با حداکثر استفاده از فرصت یکساله پیش‌رو، با همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اقتصاددانان کشور و با اجرای نقشه راه اقتصادی دولت، هدف تامین ثبات در اقتصاد را تحقق بخشد.


جدیدترین خبرها