رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجیدی سرمربی استقلال در اعتراض به عملکرد مدیریت باشگاه از سمت خود استعفا کرد.

مجیدی سرمربی استقلال در اعتراض به عملکرد مدیریت باشگاه از سمت خود استعفا کرد.

مجیدی سرمربی استقلال در اعتراض به عملکرد مدیریت باشگاه از سمت خود استعفا کرد.


جدیدترین خبرها