رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش چین به ادعای پمپئو برای فعال شدن مکانیسم ماشه: دروغ است

واکنش چین به ادعای پمپئو برای فعال شدن مکانیسم ماشه: دروغ است نمایندگی چین در سازمان ملل متحد شامگاه پنج‌شنبه در یادداشت توئیتری : آمریکا ادعا کرد قطعنامه تداوم لغو تحریم‌ها مطرح شود یا نشود، تحریم‌های ایران باز خواهند گشت. همه اینها دروغ است، آمریکا دیگر مشارکت‌کننده برجام نیست و برای استناد به مکانیسم ماشه، […]

واکنش چین به ادعای پمپئو برای فعال شدن مکانیسم ماشه: دروغ است

نمایندگی چین در سازمان ملل متحد شامگاه پنج‌شنبه در یادداشت توئیتری :

آمریکا ادعا کرد قطعنامه تداوم لغو تحریم‌ها مطرح شود یا نشود، تحریم‌های ایران باز خواهند گشت. همه اینها دروغ است، آمریکا دیگر مشارکت‌کننده برجام نیست و برای استناد به مکانیسم ماشه، مشروعیت ندارد. ۱۳ عضو شورای امنیت سازمان ملل معتقدند که مکانیسم ماشه فعال نشده است.

دولت ترامپ پس از پایان دادن به مشارکت خود در برجام، در این ماه بر آن شد تا مانع از پایان یافتن محدودیت تسلیحاتی مندرج در پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت شوند. از این رو ابتدا یک قطعنامه ۱۳ صفحه‌ای ارائه داد که با مخالفت کلی اعضای شورا روبه رو شد، در نتیجه وادار شد مفاد آن را به کلی حذف و در ۴ بند ارائه دهند که هدف اصلی آن تداوم محدودیت تسلیحاتی فعلی ایران بود.