رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استقبال فرانسه از توافق میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران

استقبال فرانسه از توافق میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد: ما از توافق میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران برای ادامه همکاری ها استقبال می کنیم. این پایبندی از جانب ایران، بخشی از اجرای توافقات این کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

استقبال فرانسه از توافق میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران

وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد:

ما از توافق میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران برای ادامه همکاری ها استقبال می کنیم.

این پایبندی از جانب ایران، بخشی از اجرای توافقات این کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی است.