رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واریز سهمیه اعتباری سوخت مشمولان دریافت سوخت سهمیه‌ای تا ۱۵ شهریور

واریز سهمیه اعتباری سوخت مشمولان دریافت سوخت سهمیه‌ای تا ۱۵ شهریور ما به التفاوت هزینه سوخت مرداد رانندگان حمل و نقل عمومی تا ۱۵ شهریور واریز می‌شود. مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری: اطلاعات کلیه ناوگان مشمول دریافت سهمیه سوخت دریافت شده است و پس از تعطیلات محاسبه و واریز خواهد شد. ضامنی: این اعتبار در […]

واریز سهمیه اعتباری سوخت مشمولان دریافت سوخت سهمیه‌ای تا ۱۵ شهریور

ما به التفاوت هزینه سوخت مرداد رانندگان حمل و نقل عمومی تا ۱۵ شهریور واریز می‌شود.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری: اطلاعات کلیه ناوگان مشمول دریافت سهمیه سوخت دریافت شده است و پس از تعطیلات محاسبه و واریز خواهد شد.

ضامنی: این اعتبار در کارت‌ بانکی رانندگان شارژ می‌شود و رانندگان‌ فقط می‌ توانند با آن هزینه سوخت در جایگاه را پرداخت کنند.