رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۳ واکسن دیگر کرونا در روسیه در حال ثبت است

۳ واکسن دیگر کرونا در روسیه در حال ثبت است وزیر بهداشت روسیه: سه واکسن دیگر هم اکنون در حال به ثبت رسیدن هستند. این واکسن‌ها نتیجه تحقیقات میهنی و خارجی است که البته تولید آنها در روسیه انجام خواهد بود. توزیع واکسن «اسپوتنیک-۵» به موسسات پزشکی به عنوان بخشی از مرحله سوم آزمایشات و […]

۳ واکسن دیگر کرونا در روسیه در حال ثبت است

وزیر بهداشت روسیه:
سه واکسن دیگر هم اکنون در حال به ثبت رسیدن هستند. این واکسن‌ها نتیجه تحقیقات میهنی و خارجی است که البته تولید آنها در روسیه انجام خواهد بود.

توزیع واکسن «اسپوتنیک-۵» به موسسات پزشکی به عنوان بخشی از مرحله سوم آزمایشات و تحقیقات پس از ثبت دارویی آغاز شده و تقریبا ۴۰ هزار نفر در این آزمایشات شرکت خواهند کرد.