رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گلایه رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران از مسئولان اجرایی برای عدم نظارت جدی بر سفرها

گلایه رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران از مسئولان اجرایی برای عدم نظارت جدی بر سفرها رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در نامه ای به مقام معظم رهبری نگرانی عمیق خود را از سفرهای غیر ضروری مردم و گلایه از مسئولان اجرایی برای عدم نظارت بر سفرها را اعلام کرد.

گلایه رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران از مسئولان اجرایی برای عدم نظارت جدی بر سفرها

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در نامه ای به مقام معظم رهبری نگرانی عمیق خود را از سفرهای غیر ضروری مردم و گلایه از مسئولان اجرایی برای عدم نظارت بر سفرها را اعلام کرد.