رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی دو عضو جدید شورای‌عالی مدیریت بحران کشور را منصوب کرد

روحانی دو عضو جدید شورای‌عالی مدیریت بحران کشور را منصوب کرد رئیس جمهوری در اجرای ماده ششم قانون مدیریت بحران کشور، آقایان دکتر علی مرادی و دکتر سید امیرحسین گرگانی را بنا به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت بحران و تایید وزیر کشور و با توجه به سوابق و تجربیات علمی و اجرایی ایشان در مباحث […]

روحانی دو عضو جدید شورای‌عالی مدیریت بحران کشور را منصوب کرد

رئیس جمهوری در اجرای ماده ششم قانون مدیریت بحران کشور، آقایان دکتر علی مرادی و دکتر سید امیرحسین گرگانی را بنا به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت بحران و تایید وزیر کشور و با توجه به سوابق و تجربیات علمی و اجرایی ایشان در مباحث مدیریت بحران به عضویت شورای‌عالی مدیریت بحران کشور منصوب کرد./ پاد