رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش باشگاه استقلال به برکناری مهدی نوروزی و کاظم قیم توسط وزارت ورزش و جوانان

واکنش باشگاه استقلال به برکناری مهدی نوروزی و کاظم قیم توسط وزارت ورزش و جوانان

واکنش باشگاه استقلال به برکناری مهدی نوروزی و کاظم قیم توسط وزارت ورزش و جوانان