رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قاتل “رومینا” به ٩ سال حبس و پرداخت دیه محکوم شد

قاتل “رومینا” به ٩ سال حبس و پرداخت دیه محکوم شد فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان: بر اساس رأى دادگاه بدوى، قاتل رومینا اشرفى به اتهام قتل عمد از جنبه عمومى جرم به ٩ سال حبس و پرداخت دیه و فرد دیگر (بهمن خاورى) به ۲ سال حبس و تبعید محکوم […]

قاتل “رومینا” به ٩ سال حبس و پرداخت دیه محکوم شد

فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان:

بر اساس رأى دادگاه بدوى، قاتل رومینا اشرفى به اتهام قتل عمد از جنبه عمومى جرم به ٩ سال حبس و پرداخت دیه و فرد دیگر (بهمن خاورى) به ۲ سال حبس و تبعید محکوم شد.

این رأى قابل فرجام خواهى است و دادگاه با توجه به ظرفیت قانونى موجود اقدام به صدور رأى کرده است.