رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی بورل: اتحادیه اروپا به اجرای برجام متعهد می‌ماند

سخنگوی بورل: اتحادیه اروپا به اجرای برجام متعهد می‌ماند سخنگوی «جوسپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد که برجام، عنصری کلیدی در ساختار جهانی عدم اشاعه هسته‌ای است و اروپا همچنان به اجرای این توافق متعهد می‌ماند. «پیتر استانو» گفت: توافق هسته‌ای با ایران که به اتفاق آرا به تأیید اعضای شورای امنیت […]

سخنگوی بورل: اتحادیه اروپا به اجرای برجام متعهد می‌ماند

سخنگوی «جوسپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد که برجام، عنصری کلیدی در ساختار جهانی عدم اشاعه هسته‌ای است و اروپا همچنان به اجرای این توافق متعهد می‌ماند.

«پیتر استانو» گفت: توافق هسته‌ای با ایران که به اتفاق آرا به تأیید اعضای شورای امنیت سازمان ملل رسید، عنصری کلیدی در ساختار جهانی عدم اشاعه هسته‌ای است و به امنیت منطقه، اروپا و ورای آن کمک کرده است. اتحادیه اروپا در راستای احترام به توافق‌های بین‌المللی و امنیت مشترک بین‌المللی به اجرای برجام متعهد می‌ماند.