رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۳۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارو در ایران

۳۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارو در ایران رئیس سازمان غذا و دارو: ایران با تولید ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور باعث شده تحریم‌ها به نتیجه نرسد. گردش مالی صنعت داروسازی کشور بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

۳۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارو در ایران

رئیس سازمان غذا و دارو:
ایران با تولید ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور باعث شده تحریم‌ها به نتیجه نرسد.

گردش مالی صنعت داروسازی کشور بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است.