رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نتایج آزمون ورودی پایه‌های هفتم و دهم مدارس استعدادهای درخشان منتشر شد.

نتایج آزمون ورودی پایه‌های هفتم و دهم مدارس استعدادهای درخشان در سامانه azmoon.medu.ir منتشر شد. کارنامه آزمون، فردا در همین سامانه بارگذاری خواهد شد.

نتایج آزمون ورودی پایه‌های هفتم و دهم مدارس استعدادهای درخشان در سامانه azmoon.medu.ir منتشر شد.

کارنامه آزمون، فردا در همین سامانه بارگذاری خواهد شد.