رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش فتاح به درگیری‌های روستای ابوالفضل: به ما گفتند اینها زمین‌خوارند!

واکنش فتاح به درگیری‌های روستای ابوالفضل: به ما گفتند اینها زمین‌خوارند! پرویز فتاح، رییس بنیاد مستضعفان، در واکنش به درگیری اخیر در روستای ابوالفضل اهواز: شورای تامین استان، شهرداری و دادستانی گفته بودند اینها زمین خوار هستند وگرنه بنیاد مستضعفان زمین زیادی دارد که در تصرف مردم است ولی در هیچ جا چنین رویه‌‌ای ندارد […]

واکنش فتاح به درگیری‌های روستای ابوالفضل: به ما گفتند اینها زمین‌خوارند!

پرویز فتاح، رییس بنیاد مستضعفان، در واکنش به درگیری اخیر در روستای ابوالفضل اهواز: شورای تامین استان، شهرداری و دادستانی گفته بودند اینها زمین خوار هستند وگرنه بنیاد مستضعفان زمین زیادی دارد که در تصرف مردم است ولی در هیچ جا چنین رویه‌‌ای ندارد که قلع و قمع کند./ایرنا