رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لالیگا اعلام کرد که بند فسخ قرارداد ۷۰۰ میلیون یورویی مسی همچنان وجود دارد

لالیگا اعلام کرد که بند فسخ قرارداد ۷۰۰ میلیون یورویی مسی همچنان وجود دارد و اگر باشگاهی بدنبال خرید او است، باید این مبلغ را پرداخت کند

لالیگا اعلام کرد که بند فسخ قرارداد ۷۰۰ میلیون یورویی مسی همچنان وجود دارد و اگر باشگاهی بدنبال خرید او است، باید این مبلغ را پرداخت کند