رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نجات جان ۱۶ غریق در روز عاشورا

نجات جان ۱۶ غریق در روز عاشورا کریمیان، رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران : ناجیان غریق استان مازندران در روز عاشورا ۱۶ نفر را از مرگ حتمی در دریا نجات دادند. با وجود تصمیم ستاد مبارزه با کرونا در خصوص تعطیلی طرح های دریا متأسفانه شاهد حضور گسترده گردشگران در سواحل مازندران بودیم.

نجات جان ۱۶ غریق در روز عاشورا

کریمیان، رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران :

ناجیان غریق استان مازندران در روز عاشورا ۱۶ نفر را از مرگ حتمی در دریا نجات دادند.

با وجود تصمیم ستاد مبارزه با کرونا در خصوص تعطیلی طرح های دریا متأسفانه شاهد حضور گسترده گردشگران در سواحل مازندران بودیم.