رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کرونا در ترکیه؛ شهرداران آنکارا و استانبول دولت را به پنهانکاری در انتشار آمارهای واقعی متهم کردند

کرونا در ترکیه؛ شهرداران آنکارا و استانبول دولت را به پنهانکاری در انتشار آمارهای واقعی متهم کردند شهرداران آنکارا و استانبول اعلام کردند آمارهای مرگ و میری که هر کدام بطور جداگانه از شهرهای محل فعالیتشان دریافت کرده‌اند، به تنهایی با آمارهایی که دولت از وضعیت مرگ و میر کرونا در سراسر ترکیه اعلام کرده، […]

کرونا در ترکیه؛ شهرداران آنکارا و استانبول دولت را به پنهانکاری در انتشار آمارهای واقعی متهم کردند

شهرداران آنکارا و استانبول اعلام کردند آمارهای مرگ و میری که هر کدام بطور جداگانه از شهرهای محل فعالیتشان دریافت کرده‌اند، به تنهایی با آمارهایی که دولت از وضعیت مرگ و میر کرونا در سراسر ترکیه اعلام کرده، تقریبا برابری می‌کند.