رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مالیات مقطوع برای خریداران سکه در سال ۹۷ اعلام شد

مالیات مقطوع برای خریداران سکه در سال ۹۷ اعلام شد سعید حوائج مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین: خریداران تا ۲۰ قطعه سکه از مالیات معاف بوده، از ۲۰ تا ۶۰ سکه و به ازای هر قطعه یک میلیون و ۵۰۰ ریال، از ۶۰ تا ۱۰۰ سکه به ازای هر قطعه ۲ میلیون ریال و از […]

مالیات مقطوع برای خریداران سکه در سال ۹۷ اعلام شد

سعید حوائج مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین:

خریداران تا ۲۰ قطعه سکه از مالیات معاف بوده، از ۲۰ تا ۶۰ سکه و به ازای هر قطعه یک میلیون و ۵۰۰ ریال، از ۶۰ تا ۱۰۰ سکه به ازای هر قطعه ۲ میلیون ریال و از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه نیز به ازای هر قطعه سکه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال مالیات مقطوع تعیین شده است.

در صورت عدم پرداخت بدهی قطعی شده در مهلت تعیین شده، براساس قانون نسبت به وصول بدهی مالیاتی قطعی شده و جرایم بعدی در نظر گرفته شده از طریق عملیات اجرایی اقدام خواهد شد.