رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعترافات «ک . الف» بعد از افشای آزار جنسی دانشجویان دختر

اعترافات «ک . الف» بعد از افشای آزار جنسی دانشجویان دختر: فقط به خاطر هیجان این کارها را انجام داده‌ام و هیچ تنفری از زنان نداشته‌امژ چندی قبل هشتگی در فضای مجازی به راه افتاد که در آن دختران و زنانی را که مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفته بودند تشویق کرد تا پرده […]

اعترافات «ک . الف» بعد از افشای آزار جنسی دانشجویان دختر: فقط به خاطر هیجان این کارها را انجام داده‌ام و هیچ تنفری از زنان نداشته‌امژ

چندی قبل هشتگی در فضای مجازی به راه افتاد که در آن دختران و زنانی را که مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفته بودند تشویق کرد تا پرده از این ماجرا بردارند.

آنان مدعی شدند پس از آشنایی با این پسر و رفتن به خانه او با خوردن مشروبات الکلی بیهوش شده و قربانی جنایت او شده‌اند.

متهم دستگیر و در بازجویی‌ها مدعی شده که با قربانیانش در فضای مجازی آشنا شده و آن‌ها با پای خود به خانه‌اش آمده‌اند و فقط به خاطر هیجان این کارها را انجام داده است و هیچ تنفری از زنان نداشته‌است.

پلیس به شاکی‌ها این اطمینان را داده‌ که بدون ترس از اینکه به خاطر شرب خمر یا رابطه نامشروع مورد اتهام قرار بگیرند برای شکایت از این فرد به پلیس مراجعه کنند./ایران