رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خسارت‌ انفجار در بندر بیروت؛ بیش از ۸ میلیارد دلار

خسارت‌ انفجار در بندر بیروت؛ بیش از ۸ میلیارد دلار بانک جهانی روز دوشنبه در گزارشی خسارت‌ مالی ناشی از انفجار بندر بیروت را حدود ۶.۷ تا ۸.۱ میلیارد دلار برآورد کرد.

خسارت‌ انفجار در بندر بیروت؛ بیش از ۸ میلیارد دلار

بانک جهانی روز دوشنبه در گزارشی خسارت‌ مالی ناشی از انفجار بندر بیروت را حدود ۶.۷ تا ۸.۱ میلیارد دلار برآورد کرد.