رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عراقچی با وزیر خارجه اتریش دیدار کرد

عراقچی با وزیر خارجه اتریش دیدار کرد «سید عباس عراقچی» معاون سیاسی وزارت امور خارجه با «الکساندر شلنبرگ» وزیر امور خارجه اتریش دیدار و گفتگو کرد. شلنبرگ با تاکید بر لزوم پایبندی اعضای برجام به تعهدات خود گفت: اتریش همچنان مشارکت خود برای بازسازی اعتماد در منطقه را حفظ خواهد کرد.

عراقچی با وزیر خارجه اتریش دیدار کرد

«سید عباس عراقچی» معاون سیاسی وزارت امور خارجه با «الکساندر شلنبرگ» وزیر امور خارجه اتریش دیدار و گفتگو کرد.

شلنبرگ با تاکید بر لزوم پایبندی اعضای برجام به تعهدات خود گفت: اتریش همچنان مشارکت خود برای بازسازی اعتماد در منطقه را حفظ خواهد کرد.