رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلام برنامه لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۱/ ایران میزبان هفته چهارم

اعلام برنامه لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۱/ ایران میزبان هفته چهارم *هفته اول (چین) ۱- چین ۲- ایران ۳- روسیه ۴- ژاپن *هفته دوم (ایتالیا) ۱- ایتالیا ۲- ایران ۳- کانادا ۴- بلغارستان *هفته سوم (صربستان) ۱- صربستان ۲- آمریکا ۳- ایران ۴- آلمان *هفته چهارم (ایران) ۱- ایران ۲- برزیل ۳- استرالیا ۴- اسلوونی *هفته […]

اعلام برنامه لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۱/ ایران میزبان هفته چهارم

*هفته اول (چین)
۱- چین
۲- ایران
۳- روسیه
۴- ژاپن

*هفته دوم (ایتالیا)
۱- ایتالیا
۲- ایران
۳- کانادا
۴- بلغارستان

*هفته سوم (صربستان)
۱- صربستان
۲- آمریکا
۳- ایران
۴- آلمان

*هفته چهارم (ایران)
۱- ایران
۲- برزیل
۳- استرالیا
۴- اسلوونی

*هفته پنجم (فرانسه)
۱- فرانسه
۲- آرژانتین
۳- ایران
۴- لهستان