رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عرضه سیم کارت دانش آموزی و اینترنت ایمن به زودی

عرضه سیم کارت دانش آموزی و اینترنت ایمن به زودی/در تمام روز‌های تحصیل حتی در شرایط قرمز مدارس باز است محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش: رایزنی‌هایی انجام شده است تا به زودی سیم کارت دانش آموزی و اینترنت ایمن در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد. در ادبیات جهانی از این روز‌ها به‌عنوان آموزش […]

عرضه سیم کارت دانش آموزی و اینترنت ایمن به زودی/در تمام روز‌های تحصیل حتی در شرایط قرمز مدارس باز است

محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش:

رایزنی‌هایی انجام شده است تا به زودی سیم کارت دانش آموزی و اینترنت ایمن در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد.

در ادبیات جهانی از این روز‌ها به‌عنوان آموزش در بحران یاد می‌کنند و مشخصه این دوره، آموزش مجازی و از راه دور نیست بلکه آموزش در بحران است.

باید توجه کنیم که در تمام روز‌های تحصیل حتی در شرایط قرمز مدارس باز باشد و فقط در صورتی تعطیل خواهد بود که ستاد کرونا تعطیلی عمومی اعلام کرده باشد.