رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲۰۰ سال طول می کشد کارگران خانه دار شوند!

۲۰۰ سال طول می کشد کارگران خانه دار شوند! یک مقام مسئول کارگری می گوید وام مسکن به کار کارگران نمی آید و آنها با حقوق حداقلی و دریافتی اندکی که دارند ۲۰۰ سال باید کار کنند تا صاحب یک خانه شوند.

۲۰۰ سال طول می کشد کارگران خانه دار شوند!

یک مقام مسئول کارگری می گوید وام مسکن به کار کارگران نمی آید و آنها با حقوق حداقلی و دریافتی اندکی که دارند ۲۰۰ سال باید کار کنند تا صاحب یک خانه شوند.