رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شورای نگهبان لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را تأیید کرد

شورای نگهبان لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را تأیید کرد طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان: شورای نگهبان لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم را مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص نداد.

شورای نگهبان لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را تأیید کرد

طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان: شورای نگهبان لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم را مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص نداد.