رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محیط‌بان بندرلنگه توسط شکارچیان غیرمجاز به شهادت رسید

محیط‌بان بندرلنگه توسط شکارچیان غیرمجاز به شهادت رسید حبیب مسیحی تازیانی رئیس کل حفاظت محیط زیست : یکی از محیط بانان شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان با شلیک گلوله توسط شکارچیان غیرمجاز به شهادت رسید یکی از ضاربان، بلافاصله دستگیر و یک شکارچی دیگر نیز شناسایی شده و به زودی دستگیر خواهد شد.

محیط‌بان بندرلنگه توسط شکارچیان غیرمجاز به شهادت رسید

حبیب مسیحی تازیانی رئیس کل حفاظت محیط زیست :

یکی از محیط بانان شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان با شلیک گلوله توسط شکارچیان غیرمجاز به شهادت رسید

یکی از ضاربان، بلافاصله دستگیر و یک شکارچی دیگر نیز شناسایی شده و به زودی دستگیر خواهد شد.