رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور حکم تیر برای قاچاقچیان مواد مخدر در فیلیپین

صدور حکم تیر برای قاچاقچیان مواد مخدر در فیلیپین در پی معضل قاچاق مواد مخدر در فیلیپین، رئیس جمهور این کشور به مقامات مسئول در گمرک فیلیپین دستور داد قاچاقچیان را هدف گلوله قرار دهند و بکشند.

صدور حکم تیر برای قاچاقچیان مواد مخدر در فیلیپین

در پی معضل قاچاق مواد مخدر در فیلیپین، رئیس جمهور این کشور به مقامات مسئول در گمرک فیلیپین دستور داد قاچاقچیان را هدف گلوله قرار دهند و بکشند.


جدیدترین خبرها