رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کوشنر: در ماه‌های آتی یک کشور عربی دیگر به عادی‌سازی روابط با اسرائیل می‌پردازد

کوشنر: در ماه‌های آتی یک کشور عربی دیگر به عادی‌سازی روابط با اسرائیل می‌پردازد جرد کوشنر، مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ که اکنون در امارات به‌سر می‌برد تا موجب تسهیل روند عادی‌سازی روابط امارات و رژیم صهیونیستی شود در مصاحبه با خبرگزاری امارات، ابراز امیدواری کرد که کشورهای بیشتری از میان ملت‌های عربی و […]

کوشنر: در ماه‌های آتی یک کشور عربی دیگر به عادی‌سازی روابط با اسرائیل می‌پردازد

جرد کوشنر، مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ که اکنون در امارات به‌سر می‌برد تا موجب تسهیل روند عادی‌سازی روابط امارات و رژیم صهیونیستی شود در مصاحبه با خبرگزاری امارات، ابراز امیدواری کرد که کشورهای بیشتری از میان ملت‌های عربی و مسلمان طی ماه‌های آتی به عادی‌سازی رابطه با اسراییل تن دهند.