رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عامل انسانی، علت سانحه فرودگاه ماهشهر

عامل انسانی، علت سانحه فرودگاه ماهشهر گزارش نهایی دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری درباره سانحه فرودگاه ماهشهر: خلبان هواپیمای ام دی کاسپین عامل وقوع سانحه در بهمن ماه سال گذشته بوده است. به دستور وزیر راه و شهرسازی و به منظور اقدامات پیشگیرانه، شرکت هواپیمایی کاسپین همکاری خود را با خلبان ۶۴ ساله پرواز […]

عامل انسانی، علت سانحه فرودگاه ماهشهر

گزارش نهایی دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری درباره سانحه فرودگاه ماهشهر:
خلبان هواپیمای ام دی کاسپین عامل وقوع سانحه در بهمن ماه سال گذشته بوده است.

به دستور وزیر راه و شهرسازی و به منظور اقدامات پیشگیرانه، شرکت هواپیمایی کاسپین همکاری خود را با خلبان ۶۴ ساله پرواز مذکور به اتمام رساند.

آموزش‌های لازم برای بازگشت کمک خلبان این پرواز به فعالیت پروازی مجدد انجام شده است.