رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمایت ۸۱ برنده جایزه نوبل از بایدن

حمایت ۸۱ برنده جایزه نوبل از بایدن ۸۱ نفر از برندگان جایزه نوبل اعلام کردند به دلیل حمایت‌های «جو بایدن» از نظرات علمی کارشناسان، در انتخابات پیش‌رو در آمریکا از او حمایت می‌کنند.

حمایت ۸۱ برنده جایزه نوبل از بایدن

۸۱ نفر از برندگان جایزه نوبل اعلام کردند به دلیل حمایت‌های «جو بایدن» از نظرات علمی کارشناسان، در انتخابات پیش‌رو در آمریکا از او حمایت می‌کنند.