رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کابینه جدید سوریه سوگند یاد کرد

کابینه جدید سوریه سوگند یاد کرد اعضای کابینه جدید دولت سوریه به ریاست حسین عرنوس، نخست وزیر این کشور در برابر بشار اسد، رئیس جمهور این کشور سوگند یاد کردند.

کابینه جدید سوریه سوگند یاد کرد

اعضای کابینه جدید دولت سوریه به ریاست حسین عرنوس، نخست وزیر این کشور در برابر بشار اسد، رئیس جمهور این کشور سوگند یاد کردند.