رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا ۲ وب‌سایت حزب‌الله عراق را مسدود کرد

آمریکا ۲ وب‌سایت حزب‌الله عراق را مسدود کرد وزارت دادگستری آمریکا با تکرار ادعا‌های اثبات‌نشده، در بیانیه‌ای اعلام کرد ۲ وب‌سایت مورد استفاده گردان‌های حزب‌الله عراق را مسدود کرده است.

آمریکا ۲ وب‌سایت حزب‌الله عراق را مسدود کرد

وزارت دادگستری آمریکا با تکرار ادعا‌های اثبات‌نشده، در بیانیه‌ای اعلام کرد ۲ وب‌سایت مورد استفاده گردان‌های حزب‌الله عراق را مسدود کرده است.