رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حزب‌الله در دولت جدید لبنان نباید حضور داشته باشد

حزب‌الله در دولت جدید لبنان نباید حضور داشته باشد وزارت خارجه آمریکا گفته ما نمی‌خواهیم حزب‌الله بخشی از دولت لبنان باشد. آمریکا از نزدیک با فرانسه برای کمک به لبنان همکاری می‌کند.

حزب‌الله در دولت جدید لبنان نباید حضور داشته باشد

وزارت خارجه آمریکا گفته ما نمی‌خواهیم حزب‌الله بخشی از دولت لبنان باشد. آمریکا از نزدیک با فرانسه برای کمک به لبنان همکاری می‌کند.