رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۳.۵ میلیون دانش آموز بدون اینترنت

۳.۵ میلیون دانش آموز بدون اینترنت عضو کمیسیون آموزش مجلس گفته مطابق آمار آموزش و پرورش، ۳.۵ میلیون دانش آموز دسترسی به سامانه شاد و فضای مجازی ندارند!. آمار مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از این عدد را نشان می‌دهد.

۳.۵ میلیون دانش آموز بدون اینترنت

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفته مطابق آمار آموزش و پرورش، ۳.۵ میلیون دانش آموز دسترسی به سامانه شاد و فضای مجازی ندارند!. آمار مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از این عدد را نشان می‌دهد.