رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سیلویو برلوسکونی کرونا گرفت

سیلویو برلوسکونی کرونا گرفت نتیجه آزمایش کرونای نخست‌وزیر سابق ایتالیا که پیشتر منابع خبری از بستری شدن او در بیمارستان خبر داده بودند، مثبت اعلام شد.

سیلویو برلوسکونی کرونا گرفت

نتیجه آزمایش کرونای نخست‌وزیر سابق ایتالیا که پیشتر منابع خبری از بستری شدن او در بیمارستان خبر داده بودند، مثبت اعلام شد.