رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آژانس اتمی: ذخائر اورانیوم غنی‌شده ایران افزایش یافته است

آژانس اتمی: ذخائر اورانیوم غنی‌شده ایران افزایش یافته است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود که امروز جمعه در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفته تأیید کرده که میزان ذخائر اورانیوم غنی‌شده ایران افزایش یافته است. در گزارش آژانس تصریح شده میزان این ذخائر در حال حاضر ۲۰۱۵ کیلوگرم است که نسبت به […]

آژانس اتمی: ذخائر اورانیوم غنی‌شده ایران افزایش یافته است

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود که امروز جمعه در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفته تأیید کرده که میزان ذخائر اورانیوم غنی‌شده ایران افزایش یافته است.

در گزارش آژانس تصریح شده میزان این ذخائر در حال حاضر ۲۰۱۵ کیلوگرم است که نسبت به گزارش فصلی قبل این نهاد بین‌المللی ۵۳۴ کیلوگرم افزایش یافته است.

میزان ذخائر آب سنگین ایران به کمتر از ۱۳۰ تُن که میزان ذخائر مجاز برای این مواد ذیل توافق هسته‌ای برجام است. بدین‌ترتیب میزان ذخائر آب سنگین ایران برای اولین بار بعد از اعلام کاهش تعهدات این کشور به مفاد توافق هسته‌ای در محدوده مجاز در برجام قرار گرفته است.

آژانس اتمی به نخستین سایت از میان ۲ سایت مورد درخواست خود در ایران دسترسی داشته و نمونه‌برداری کرده است.

از سایت دوم طی روزهای آینده در ماه جاری بازدید به عمل خواهد آمد.

ذخائر اورانیوم غنی‌شده ایران به بیش از ۱۰ برابر مجاز در برجام رسیده است.