رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«نخستین کشور اروپایی» سفارتش در اسرائیل را به بیت‌المقدس منتقل می‌کند

«نخستین کشور اروپایی» سفارتش در اسرائیل را به بیت‌المقدس منتقل می‌کند صربستان همزمان با برگزاری گفتگوها با کوزوو در واشنگتن با انتقال سفارت خود در اسرائيل به بیت‌المقدس(اورشلیم) موافقت کرد. کوزوو نیز تصمیم گرفته است تا اسرائيل را به رسمیت بشناسد.

«نخستین کشور اروپایی» سفارتش در اسرائیل را به بیت‌المقدس منتقل می‌کند

صربستان همزمان با برگزاری گفتگوها با کوزوو در واشنگتن با انتقال سفارت خود در اسرائيل به بیت‌المقدس(اورشلیم) موافقت کرد. کوزوو نیز تصمیم گرفته است تا اسرائيل را به رسمیت بشناسد.