رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییس شورای شهر خرمشهر: دزدیدن پراید شهرداری توسط رییس آتش نشانی

رییس شورای شهر خرمشهر: دزدیدن پراید شهرداری توسط رییس آتش نشانی مطوری رییس شورای شهر خرمشهر: پس از سرقت خودروی پراید شهرداری خرمشهر، شناسایی سارق در دستور کار پلیس قرار گرفت. بعد از گذشت یک هفته با بررسی کارشناسان آگاهی و مشاهده سرنخ هایی سارق دستگیر شد. سارق این خودرو متاسفانه رییس آتش نشانی شهرداری […]

رییس شورای شهر خرمشهر: دزدیدن پراید شهرداری توسط رییس آتش نشانی

مطوری رییس شورای شهر خرمشهر:
پس از سرقت خودروی پراید شهرداری خرمشهر، شناسایی سارق در دستور کار پلیس قرار گرفت.

بعد از گذشت یک هفته با بررسی کارشناسان آگاهی و مشاهده سرنخ هایی سارق دستگیر شد. سارق این خودرو متاسفانه رییس آتش نشانی شهرداری خرمشهر از آب درآمد که خودرو را در یک منطقه دورافتاده مخفی کرده بود و اقدام به اوراق کردن آن کرده بود!/ عصرجنوب