رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تغییر ساعت کاری در خوزستان از فردا

تغییر ساعت کاری در خوزستان از فردا مدیریت بحران خوزستان: ساعت کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان از فردا (۱۶ شهریور) از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ خواهد بود.

تغییر ساعت کاری در خوزستان از فردا

مدیریت بحران خوزستان: ساعت کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان از فردا (۱۶ شهریور) از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ خواهد بود.