رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ دریافت معاینه فنی خبر داد .

مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ دریافت معاینه فنی خبر داد . مقدم: سازمان حمایت و شورای رقابت در این باره پیشنهادهایی را به وزارت کشور ارسال کرده اند که این موضوع در حال نهایی شدن است

مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ دریافت معاینه فنی خبر داد .

مقدم: سازمان حمایت و شورای رقابت در این باره پیشنهادهایی را به وزارت کشور ارسال کرده اند که این موضوع در حال نهایی شدن است