رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تحویل ۱۴ هزار واحد مسکن مهر پردیس به مالکان

تحویل ۱۴ هزار واحد مسکن مهر پردیس به مالکان مالکان ۱۴ هزار واحد مسکن مهر پردیس در فازهای جدید کلید واحدهای خود را امروز تحویل گرفتند. ۱۰ هزار واحد مسکونی دیگر تا پایان آبان واگذاری می شود. این واحدها در فازهای ۸، ۱۱، ۹ قدیم و فاز ۵ به مالکان تحویل می شود. شرکت عمران […]

تحویل ۱۴ هزار واحد مسکن مهر پردیس به مالکان

مالکان ۱۴ هزار واحد مسکن مهر پردیس در فازهای جدید کلید واحدهای خود را امروز تحویل گرفتند.

۱۰ هزار واحد مسکونی دیگر تا پایان آبان واگذاری می شود. این واحدها در فازهای ۸، ۱۱، ۹ قدیم و فاز ۵ به مالکان تحویل می شود.

شرکت عمران شهر جدید پردیس این شرکت برای ساخت ۸۲ هزار وارد تعهد داشت که واحدهای تحویلی در روزهای آینده به ۶۰ هزار واحد می رسد.