رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زلزله در گلستان

زلزله در گلستان بزرگی: ۵.۱ ریشتر محل وقوع: استان گلستان – حوالی راميان ساعت ۲:۰۴ بامداد عمق زمین‌لرزه: ۹ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۳ کیلومتری راميان (گلستان) ۹ کیلومتری آزادشهر (گلستان) ۱۰ کیلومتری خان ببين (گلستان) نزدیکترین مراکز استان: ۶۱ کیلومتری گرگان ۱۸۹ کیلومتری ساری

زلزله در گلستان

بزرگی: ۵.۱ ریشتر

محل وقوع: استان گلستان – حوالی راميان

ساعت ۲:۰۴ بامداد

عمق زمین‌لرزه: ۹ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

۳ کیلومتری راميان (گلستان)
۹ کیلومتری آزادشهر (گلستان)
۱۰ کیلومتری خان ببين (گلستان)

نزدیکترین مراکز استان:
۶۱ کیلومتری گرگان
۱۸۹ کیلومتری ساری