رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروه دوستی پارلمانی ایران و برزیل تشکیل شد

گروه دوستی پارلمانی ایران و برزیل تشکیل شد بعد از حدود دو سال رکود و عدم فعالیت گروه دوستی ، فعالیت رسمی گروه دوستی دو کشور در پارلمان برزیل تجدید شد. در هیات رییسه گروه دوستی دو کشور، سه نفر سناتور و پنج نماینده مجلس برزیل حضور دارند که در جهت تسهیل روابط بین پارلمانی […]

گروه دوستی پارلمانی ایران و برزیل تشکیل شد

بعد از حدود دو سال رکود و عدم فعالیت گروه دوستی ، فعالیت رسمی گروه دوستی دو کشور در پارلمان برزیل تجدید شد.

در هیات رییسه گروه دوستی دو کشور، سه نفر سناتور و پنج نماینده مجلس برزیل حضور دارند که در جهت تسهیل روابط بین پارلمانی دو کشور و به منظور ارتقای سطح مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و برزیل فعالیت می‌کنند.