رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تست کرونا ممکن است ویروس مرده را بیماری‌زا تشخیص دهد

تست کرونا ممکن است ویروس مرده را بیماری‌زا تشخیص دهد نتیجه یک مطالعه جدید می‌گوید که کیت‌های تشخیص کرونا ممکن است سلول‌های مرده ویروس را به جای ویروس زنده شناسایی کنند که این امر می‌تواند باعث رشد چشمگیر در آمار مبتلایان شود./ ایسنا

تست کرونا ممکن است ویروس مرده را بیماری‌زا تشخیص دهد

نتیجه یک مطالعه جدید می‌گوید که کیت‌های تشخیص کرونا ممکن است سلول‌های مرده ویروس را به جای ویروس زنده شناسایی کنند که این امر می‌تواند باعث رشد چشمگیر در آمار مبتلایان شود./ ایسنا