رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دریافت کپی مدارک هویتی ممنوع شد

دریافت کپی مدارک هویتی ممنوع شد با ابلاغ سازمان اداری و استخدامی، دريافت كپی مدارک هويتی توسط دستگاه‌های اجرايی از خدمت‌گيرندگان ممنوع و احراز اصالت هويتِ آنلاین اجباری شد./ فارس

دریافت کپی مدارک هویتی ممنوع شد

با ابلاغ سازمان اداری و استخدامی، دريافت كپی مدارک هويتی توسط دستگاه‌های اجرايی از خدمت‌گيرندگان ممنوع و احراز اصالت هويتِ آنلاین اجباری شد./ فارس