رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان حمایت: حداکثر قیمت هر شانه تخم مرغ ۲۰ هزار تومان است

سازمان حمایت: حداکثر قیمت هر شانه تخم مرغ ۲۰ هزار تومان است بازرسان در حال رصد قیمت‎ در مرغداری‎ها و فروشگاه‎ها هستند و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‎شوند.

سازمان حمایت: حداکثر قیمت هر شانه تخم مرغ ۲۰ هزار تومان است

بازرسان در حال رصد قیمت‎ در مرغداری‎ها و فروشگاه‎ها هستند و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‎شوند.